Tag Archives: weather

A’ Ghaoth agus an Aimsir / Wind and Weather

Faodaidh atharrachadh na gaoithe a rèir na combaist innse dhuinn mun aimsir a tha romhainn / The direction of the wind can help us predict the weather, according to traditional lore. Àirde na gaoithe agus ro-innse na h-aimsir Tha seanfhacal … Continue reading

Posted in coastal, Folklore, Gaelic, History, Marine, sea life, SNH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Earball peucaig no bò riabhach?/A peacock’s tail or a brindled cow?

Cò fear as fheàrr a nì tuairisgeul de dh’aimsir deireadh a’ Mhàirt am-bliadhna? / Which is the better descriptor of the end of March this year? Trì Latha Sgathaidh na Bà Riabhaich Tha dà bharail eadar-dhealaichte mun aimsir a bhios … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , , , | Leave a comment