Tag Archives: Placenames

Tuirc nan Sgeulachdan air Aghaidh na Tìre

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air an fhacal ‘torc’ ann an ainmean-àite air a’ Ghàidhealtachd Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, NatureScot, Placenames, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The ‘Blind’ Streams of the Uplands

Roddy Maclean looks at the fascinating word ‘caochan’ in the Gaelic landscape Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, mapping, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kings and Queens in the Gaelic Landscape

Roddy Maclean looks at Gaelic ‘royal’ names in Scotland’s landscape Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Rìghrean is Banrighrean air Aghaidh na Tìre

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air faclan ‘rìoghail’ a tha co-cheangailte ri ainmean-àite Gàidhlig Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Fairy Mountains of the Gàidhealtachd

The word sìth for ‘fairy mountain’ is less frequent than its diminutive form sìthean, but it is to be found in the names of some significant and beautiful hills. Leugh ann an Gàidhlig Many readers will be aware that the … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sìthean na Gàidhealtachd

Chan eil am facal sìth cho bitheanta ri a mheanbh-riochd, sìthean, ach tha e ri fhaicinn ann an ainmean grunn bheanntan brèagha. Read in English Bidh leughadairean gu leòr eòlach air an fhacal sìthean agus mar a bhios daoine a’ … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Cairt-làir – lus beag le cliù mòr / Tormentil – little plant with a big reputation

Ged a tha e beag, tha dualchas iongantach aig a’ chairt-làir, gu h-àraidh am measg nan Gàidheal / Tormentil might be small and little celebrated today, but it played a substantial role in the social history of northern Scotland … … Continue reading

Posted in Flowers, Folklore, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment