Tag Archives: Outer Hebrides

A’ cruinneachadh Ainmean-àite Èirisgeidh / Collecting the placenames of Eriskay

Tha Liam Crouse, Oifigear Mheadhanan is Conaltraidh Gàidhlig aig Ceòlas, air aoigheachd againn le bloga ùr. Tha sinn glè thoilichte a bhith ag obair còmhla ri Ceòlas agus Ainmean-Àite na h-Alba air an ath-leabhran san t-sreath Gàidhlig air Aghaidh na … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Air rothair gu socair air Slighe Innse Gall….. Cycling the Hebridean Way slow time…..

‘S ann air latha geamhradail am meadhan a’ Mhàirt a ghabh am fear-rothair iomraiteach Mark Beaumont an dùbhlan os làimh gun siùbhladh e Slighe Innse Gall gu lèir an ceann 24 uairean a thìde. Da rèir fhèin bha an t-slighe, … Continue reading

Posted in Gaelic, National Walking and Cycling Network | Tagged , , , , , | Leave a comment

Eat Drink Hebrides

Last Friday saw the launch, in Harris, of the brand new Eat Drink Hebrides trail.   Appropriately, for a trail which features some innovative businesses making use of the rich natural larder of the Outer Hebrides, the launch was in the … Continue reading

Posted in Trail, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Species of the Month – corncrake

The sound of corncrakes calling on summer nights was once a feature of meadows across Scotland. But both flower-rich grasslands and corncrakes have become scarce. For more than 40 years, Scotland has been home to almost all the corncrakes that … Continue reading

Posted in Species of the month | Tagged , , , , , , , | Leave a comment