Tag Archives: Ossian’s Well

‘Tìr nan Òg’ ann am Bliadhna na h-Òigridh / ‘Land of the Ever Young’ in the Year of Young People

Anns a’ bhliadhna seo a tha a’ comharrachadh òigridh, tha e iomchaidh a bhith a’ cuimhneachadh an fhaoinsgeil mu thìr anns nach fhàsadh daoine sean / In this year marking young people, it is fitting to recall the ancient Gaelic … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , , , | Leave a comment