Tag Archives: northern lights

Sealladh Gàidhlig air Reul-bhad Ainmeil / A Gaelic interpretation of a familiar constellation

Tha na h-oidhcheannan dorcha a th’ againn an-dràsta a’ toirt deagh cothrom dhuinn sùil a thoirt air na speuran. Seo mar a bhios na Gàidheil a’ tuigsinn cruth is cumadh an reul-bhaid ris an canar Orion ann am Beurla. Nach … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,