Tag Archives: hermit crab

Ainmean Gàidhlig air na Maoraich / Gaelic Names for Marine Molluscs

Tha liosta de dh’ainmean Gàidhlig airson 85 maoraich a ghabhas lorg timcheall costa na h-Alba air a dhol a-mach gu co-chomhairleachadh poblach / A list of proposed standard Gaelic names for 85 marine mollusc species in Scottish waters has gone … Continue reading

Posted in beach, beaches, coastal, cowries, Gaelic, Marine, sea life, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment