Tag Archives: Gàidhlig

Tamborine Mountain: Leasan do dh’Alba ann an Astràilia?

Tha Ruairidh MacIlleathain ag ràdh gum bu chòir barrachd aire a thoirt do dh’eòlas nan Gàidheal air lusan ann an gàrraidhean poblach na h-Alba. Continue reading

Posted in Ecology, Flowers, Folklore, Gaelic, gardens, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Far an Cluinnear an Damh Donn

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air ainmean-àite anns a bheil na h-eileamaidean bùireadh agus bùirich. Continue reading

Posted in autumn, deer, Folklore, Gaelic, NatureScot, Placenames | Tagged , , , , , | Leave a comment

‘The Life Story of the Adder’ through the Hebridean eyes of the ‘Adder King’

Roddy Maclean ‘reviews’ the remarkable 1924 publication by Lewisman Norman Morrison – in his day the foremost authority on adders. Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, NatureScot, Reptiles, Research | Tagged , , , , | Leave a comment

‘Beatha na Nathrach-nimhe’ tro shùilean Gàidhealach ‘Rìgh nan Nathraichean’

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ dèanamh ‘lèirmheas’ air leabhar iongantach le Tormod an t-Seòladair à Siabost, a bha na latha na phrìomh eòlaiche air an nathair-nimhe. Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, NatureScot, Reptiles, Research, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Wild Boars of Gaelic Legend

Roddy Maclean explores the presence of the wild boar in the Gaelic landscape Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, NatureScot, Placenames, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tuirc nan Sgeulachdan air Aghaidh na Tìre

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air an fhacal ‘torc’ ann an ainmean-àite air a’ Ghàidhealtachd Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, NatureScot, Placenames, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

An àird a deas air an làimh dheis

Leugh ann am Beurla / Read in English Bidh feadhainn a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig gu tric a’ gabhail iongnadh gu bheil an aon fhacal againn airson south agus right. Ach tha e furasta gu leòr a thuigsinn nuair … Continue reading

Posted in Gaelic, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Water on the move

In such a frequently showered and mountainous landscape as Scotland, burns and streams abound, and the Gaelic language has a number of generic words for moving water. Continue reading

Posted in Gaelic, NatureScot, Placenames, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Uisge a’ sìor-ghluasad

Ann an dùthaich a tha cho sìor-uisgeach ri Alba, tha uillt is aibhnichean pailt agus chan eil e na iongnadh gu bheil uiread de dh’fhaclan againn airson a leithid. Continue reading

Posted in Gaelic, NatureScot, Placenames | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Watercress of the Pure Springs

Roddy Maclean tells how wild watercress is celebrated in Gaelic culture. Continue reading

Posted in Folklore, foraging, Gaelic, History, NatureScot, plants | Tagged , , , , , , | Leave a comment