Tag Archives: Gaelic

Mathas na Mara à Brùchdan

Faodaidh brùchdan a’ gheamhraidh air a’ chladach feamainn bhlasta a chur ri daithead an rùrachair Continue reading

Posted in autumn, beach, beaches, biodiversity, coastal, Folklore, foraging, Gaelic, History, Marine, NatureScot, sea life, Uncategorized, winter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Surly Animal of the Yellow Moon

Roddy Maclean reveals aspects of the badger’s appearance in folklore and literature, and on Scotland’s Gaelic landscape Continue reading

Posted in autumn, badger, Folklore, Gaelic, History, NatureScot, poetry | Tagged , , | Leave a comment

Ainmhidh Gnù na Gealaich Bhuidhe

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air a’ bhroc ann am beul-aithris, litreachas agus eòlas-tìre nan Gàidheal Continue reading

Posted in autumn, badger, Folklore, Gaelic, NatureScot, poetry, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Kings and Queens in the Gaelic Landscape

Roddy Maclean looks at Gaelic ‘royal’ names in Scotland’s landscape Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Rìghrean is Banrighrean air Aghaidh na Tìre

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air faclan ‘rìoghail’ a tha co-cheangailte ri ainmean-àite Gàidhlig Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Two Basking Fish of the West Highland summer

Roddy Maclean shares his enthusiasm for two amazing summer visitors to our waters Continue reading

Posted in basking shark, coastal, Gaelic, Marine, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Dà Iasg Bhlianaidh an t-Samhraidh

Tha Ruairidh MacIlleathain ag innse dhuinn mu dhà iasg-siubhail iongantach a thig a dh’uisgeachan na h-Alba as t-samhradh Continue reading

Posted in basking shark, coastal, Gaelic, Marine, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

A Gaelic View of ‘Wild’

The Gaelic equivalent of the English word ‘rewilding’ is ‘ath-fhiadhachadh’. Roddy Maclean argues that the word, and the concept, sit comfortably within a Gaelic world-view. Continue reading

Posted in Gaelic, Rewilding, Uncategorized, woodlands | Tagged , , , , | Leave a comment

‘Ath-fhiadhachadh’ tro Shùilean nan Gàidheal

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ cumail a-mach gu bheil ‘ath-fhiadhachadh’ nàdarrach gu leòr mar bheachd-smuain agus mar fhacal Continue reading

Posted in Gaelic, Rewilding, Uncategorized, woodlands | Tagged , , , | Leave a comment

Fairy Mountains of the Gàidhealtachd

The word sìth for ‘fairy mountain’ is less frequent than its diminutive form sìthean, but it is to be found in the names of some significant and beautiful hills. Leugh ann an Gàidhlig Many readers will be aware that the … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment