Tag Archives: culture

Highlights from our Year of Coasts & Waters poetry competition

Our Coast Lines of Tentsmuir poetry project has just had its wonderful finale at StAnza, Scotland’s International Poetry Festival, at St Andrews’ Byre Theatre. Molly Aldam has been with SNH on a graduate placement since September, working to connect a … Continue reading

Posted in art, beach, beaches, coastal, Community engagement, Competition, graduate placement, Marine, Nature in art, poetry, Scottish Natural Heritage, sea life, seals, SNH, Uncategorized, Year of Coasts and Waters, Year of Coasts and Waters 2020, Young people | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

A bheil thu deiseil airson Maoin Dualchais Nàdarra is Chultarail? /Are you ready for the Natural Cultural Heritage Fund?

Tha maoin ùr luach £5 millean air fàire a chumas taic ri daoine is buidhnean is an cuid bheachdan airson seallaidhean, fiadh-bheatha is cultar na Gàidhealtachd is nan Eilean a bhrosnachadh. Bidh Maoin Dualchais Nàdarra is Chultarail fosgailte nas fhaide … Continue reading

Posted in Access, Community engagement, History, National Walking and Cycling Network, Natural Capital, Natural Health Service, Nature and technology, Nature in art, Planning, Projects, Scottish Natural Heritage, sea life, SNH, Trail, Uncategorized, Visitor centre, Volunteering, website | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Faclan Gàidhlig agus a’ mhuir / Gaelic words and the sea

’S e Ceit Langhorne a sgrìobh am bloga againn an-diugh. Tha i na Neach-taic Corpais aig Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig (DASG) aig Oilthigh Ghlaschu. ’S e tasgladh digiteach a th’ ann an DASG ’s e stèidhichte air cruinneachadh de … Continue reading

Posted in beach, beaches, coastal, Gaelic, Marine, sea life, SNH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment