Category Archives: Uncategorized

‘Gèadh’ Ruadh an Uisge

Bidh an learga-ruadh ‘ag èigheachd air an uisge’, co-dhiù a rèir beul-aithris. Read in English Beagan mhìosan air ais, sgrìobh mi blog mu eòin a bhios ag innse dhuinn mun aimsir romhainn, co-dhiù ann am beul-aithris nan Gàidheal. Bidh an … Continue reading

Posted in Birds, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Enhanced Shepherding: Working together to find solutions to a complex issue

Lambing season on Scotland’s hills can be a challenging time for farmers and crofters.  In this guest blog we hear from Freya King from Skye who has been delivering enhanced shepherding supported by the Sea Eagle Management Scheme, a measure … Continue reading

Posted in Uncategorized, wildlife management | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Flora Gadelica

Lightfoot’s Flora Scotica (1777) makes considerable reference to the uses of native trees by the Gaels. Leugh ann an Gàidhlig The Reverend John Lightfoot (1735-88) is rightly lauded for his seminal work Flora Scotica, published in 1777, which contributed to … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Flora Gadelica

Tha cunntasan gu leòr mu bheul-aithris nan Gàidheal co-cheangailte ri craobhan ann am Flora Scotica le Iain Lightfoot (1777) Read in English Bithear a’ moladh an Urramaich Iain Lightfoot (1735-88) airson a shàr-obrach Flora Scotica, a chaidh fhoillseachadh ann an … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lus buidhe Bealltainn

Tha na Gàidheil fhathast a’ comharrachadh na Bealltainn, co-dhiù le bhith ag ainmeachadh a’ chiad latha dhen Chèitean mar ‘Latha Buidhe Bealltainn’. Tha ‘buidhe’ an dà chuid na chomharra de dhath agus de dheagh fhortan (canaidh sinn ‘nach buidhe dhut’ … Continue reading

Posted in Flowers, Folklore, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Nathraichean Nimhe is Gliocais

Tha àite mòr aig an nathair ann am beul-aithris nan Gàidheal Read in English Bha na seann Ghàidheil gu math measail air tòimhseachain, agus seo eisimpleir de a leithid, ged nach bi e furasta do dhaoine anns an latha an-diugh … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Adders of Poison and Wisdom

Adders have a significant place in Gaelic folklore Leugh ann an Gàidhlig The old Gaels were very fond of puzzles, and here’s an example of one whose solution might not be immediately obvious to the modern eye or ear: Tha … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Celebrating our Machair

It’s fitting that even English speakers use a Gaelic word for a habitat that is such an icon of the Gàidhealtachd. Leugh ann an Gàidhlig In the dark depths of winter, perhaps it’s appropriate to remind ourselves of the light … Continue reading

Posted in Gaelic, machair, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Machraichean Bòidheach na h-Alba

Tha am facal ‘machair’ cho sònraichte ʼs gu bheil e air tighinn a-steach don Bheurla. Read in English Tha e math aig an àm seo dhen bhliadhna, nuair a tha na làithean dorch agus a’ ghrian ìosal, a bhith a’ … Continue reading

Posted in Gaelic, machair, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Birds of Premonition

The Gaels traditionally viewed some bird behaviours as predictors of future events… Leugh ann an Gàidhlig Birds are active creatures whose lives intertwine regularly with our own. Some of our avian friends even make their homes in and around our … Continue reading

Posted in Birds, Folklore, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment