Category Archives: NatureScot

Tamborine Mountain: Leasan do dh’Alba ann an Astràilia?

Tha Ruairidh MacIlleathain ag ràdh gum bu chòir barrachd aire a thoirt do dh’eòlas nan Gàidheal air lusan ann an gàrraidhean poblach na h-Alba. Continue reading

Posted in Ecology, Flowers, Folklore, Gaelic, gardens, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Places where the Stags Roar

Roddy Maclean looks at places on our maps named for the bellowing of stags during the rut. Continue reading

Posted in autumn, deer, Folklore, Gaelic, NatureScot, Placenames | Tagged , , , | Leave a comment

Far an Cluinnear an Damh Donn

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air ainmean-àite anns a bheil na h-eileamaidean bùireadh agus bùirich. Continue reading

Posted in autumn, deer, Folklore, Gaelic, NatureScot, Placenames | Tagged , , , , , | Leave a comment

Update from Orkney Native Wildlife Project

This week, we feature a guest blog from Adam Robertson, the Communications Officer for the Orkney Native Wildlife Project , which focuses on the important work of conserving voles on Orkney. It was looking like an early spring. Late February and … Continue reading

Posted in biodiversity, invasive non-native species, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

‘The Life Story of the Adder’ through the Hebridean eyes of the ‘Adder King’

Roddy Maclean ‘reviews’ the remarkable 1924 publication by Lewisman Norman Morrison – in his day the foremost authority on adders. Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, NatureScot, Reptiles, Research | Tagged , , , , | Leave a comment

‘Beatha na Nathrach-nimhe’ tro shùilean Gàidhealach ‘Rìgh nan Nathraichean’

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ dèanamh ‘lèirmheas’ air leabhar iongantach le Tormod an t-Seòladair à Siabost, a bha na latha na phrìomh eòlaiche air an nathair-nimhe. Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, NatureScot, Reptiles, Research, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Wild Boars of Gaelic Legend

Roddy Maclean explores the presence of the wild boar in the Gaelic landscape Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, NatureScot, Placenames, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tuirc nan Sgeulachdan air Aghaidh na Tìre

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air an fhacal ‘torc’ ann an ainmean-àite air a’ Ghàidhealtachd Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, NatureScot, Placenames, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

South on the right hand

The Gaelic word for ‘south’ – a common enough term on our maps – also means ‘right’. The reason takes us back to the sun-worshipping practices of our ancestors, as Ruairidh MacIlleathain reveals. Continue reading

Posted in Gaelic, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

An àird a deas air an làimh dheis

Leugh ann am Beurla / Read in English Bidh feadhainn a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig gu tric a’ gabhail iongnadh gu bheil an aon fhacal againn airson south agus right. Ach tha e furasta gu leòr a thuigsinn nuair … Continue reading

Posted in Gaelic, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment