Category Archives: Gaelic

Kings and Queens in the Gaelic Landscape

Roddy Maclean looks at Gaelic ‘royal’ names in Scotland’s landscape Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Rìghrean is Banrighrean air Aghaidh na Tìre

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air faclan ‘rìoghail’ a tha co-cheangailte ri ainmean-àite Gàidhlig Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Two Basking Fish of the West Highland summer

Roddy Maclean shares his enthusiasm for two amazing summer visitors to our waters Continue reading

Posted in basking shark, coastal, Gaelic, Marine, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Dà Iasg Bhlianaidh an t-Samhraidh

Tha Ruairidh MacIlleathain ag innse dhuinn mu dhà iasg-siubhail iongantach a thig a dh’uisgeachan na h-Alba as t-samhradh Continue reading

Posted in basking shark, coastal, Gaelic, Marine, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

A Gaelic View of ‘Wild’

The Gaelic equivalent of the English word ‘rewilding’ is ‘ath-fhiadhachadh’. Roddy Maclean argues that the word, and the concept, sit comfortably within a Gaelic world-view. Continue reading

Posted in Gaelic, Rewilding, Uncategorized, woodlands | Tagged , , , , | Leave a comment

‘Ath-fhiadhachadh’ tro Shùilean nan Gàidheal

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ cumail a-mach gu bheil ‘ath-fhiadhachadh’ nàdarrach gu leòr mar bheachd-smuain agus mar fhacal Continue reading

Posted in Gaelic, Rewilding, Uncategorized, woodlands | Tagged , , , | Leave a comment

Fairy Mountains of the Gàidhealtachd

The word sìth for ‘fairy mountain’ is less frequent than its diminutive form sìthean, but it is to be found in the names of some significant and beautiful hills. Leugh ann an Gàidhlig Many readers will be aware that the … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sìthean na Gàidhealtachd

Chan eil am facal sìth cho bitheanta ri a mheanbh-riochd, sìthean, ach tha e ri fhaicinn ann an ainmean grunn bheanntan brèagha. Read in English Bidh leughadairean gu leòr eòlach air an fhacal sìthean agus mar a bhios daoine a’ … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

The ‘Goose’ that Calls the Rain

In Gaelic tradition, the red-throated diver not only predicts rain but actually ‘calls it in’. Leugh ann an Gàidhlig A few months ago, I wrote a blog about birds whose behaviour – according to Gaelic tradition – might be used … Continue reading

Posted in Birds, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

‘Gèadh’ Ruadh an Uisge

Bidh an learga-ruadh ‘ag èigheachd air an uisge’, co-dhiù a rèir beul-aithris. Read in English Beagan mhìosan air ais, sgrìobh mi blog mu eòin a bhios ag innse dhuinn mun aimsir romhainn, co-dhiù ann am beul-aithris nan Gàidheal. Bidh an … Continue reading

Posted in Birds, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment