Author Archives: Scottish Natural Heritage

Peursair na Feamainn / The Seaweed Watchman

Bidh stoirmean a’ gheamhraidh a’ cur brùchdan feamainn air tràighean gainmhich taobh an iar nan Eilean Siar, far am faodar a chruinneachadh agus a chleachdadh mar thodhar. Aig aon àm, bha fear aig gach coimhearsnachd a chumadh a shùil a-mach … Continue reading

Posted in Gaelic, machair, Scottish Natural Heritage, SNH

Freshspace – Helping #GirlsGetOot in Local Nature Spaces

Last month, Scottish Natural Heritage and Young Scot launched a new campaign inspiring young women to get outside. Freshspace, which was created in Scotland’s Year of Young People, has been co-designed by young women to highlight and address the issues … Continue reading

Posted in Natural Health Service, Young people | Tagged

Mìos nan Damh / Month of Stags

Tha an Dàmhair sònraichte do na Gàidheil, a’ comharrachadh dlùth-cheangal eadar ar cànan is dualchas, agus àrainneachd nàdarrach na h-Alba / October might simply be the ‘eighth month’ (later elevated to tenth) for English speakers, but to Gaels it is … Continue reading

Posted in Gaelic, National Nature Reserves

Scottish Natural Heritage at EUROPARC 2018

Last week Scottish Natural Heritage was a key sponsor of EUROPARC 2018; the largest gathering of protected area professionals in Europe. This annual event brings together hundreds of  park authorities, nature reserve staff and conservation professionals from up 36 European … Continue reading

Posted in biodiversity, Cairngorms National Park, conference, conservation, SNH, Year of Young People | Tagged , , , ,