Author Archives: NatureScot

‘The Life Story of the Adder’ through the Hebridean eyes of the ‘Adder King’

Roddy Maclean ‘reviews’ the remarkable 1924 publication by Lewisman Norman Morrison – in his day the foremost authority on adders. Continue reading

Posted in Reptiles, Gaelic, Research, Folklore, NatureScot | Tagged , , , , | Leave a comment

‘Beatha na Nathrach-nimhe’ tro shùilean Gàidhealach ‘Rìgh nan Nathraichean’

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ dèanamh ‘lèirmheas’ air leabhar iongantach le Tormod an t-Seòladair à Siabost, a bha na latha na phrìomh eòlaiche air an nathair-nimhe. Continue reading

Posted in Uncategorized, Reptiles, Gaelic, Research, Folklore, NatureScot | Tagged , , , , | Leave a comment

Peatlands – the jewels in Scotland’s crown

In today’s blog, Sue Walker, Peatland ACTION Communications Officer, explains the vital role of Scotland’s peatlands and how the Peatland ACTION partnership, led by Nature Scot, is working with landowners and communities to help deliver peatland restoration projects. Over a … Continue reading

Posted in peatland restoration | Tagged , , , , , | Leave a comment

Happy World Seagrass Day from Scotland!

Today’s blog celebrates World Seagrass Day with a look at some of Scotland’s work and recent achievements in the global fight to restore and protect this crucial habitat. Dr Richard J Lilley, Co-founder of Project Seagrass, tells us more… When … Continue reading

Posted in coastal, Marine, Rewilding, sea life | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Wild Boars of Gaelic Legend

Roddy Maclean explores the presence of the wild boar in the Gaelic landscape Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, History, NatureScot, Placenames, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tuirc nan Sgeulachdan air Aghaidh na Tìre

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ toirt sùil air an fhacal ‘torc’ ann an ainmean-àite air a’ Ghàidhealtachd Continue reading

Posted in Uncategorized, Gaelic, Folklore, History, NatureScot, Placenames | Tagged , , , , , , | Leave a comment

South on the right hand

The Gaelic word for ‘south’ – a common enough term on our maps – also means ‘right’. The reason takes us back to the sun-worshipping practices of our ancestors, as Ruairidh MacIlleathain reveals. Continue reading

Posted in Gaelic, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

An àird a deas air an làimh dheis

Leugh ann am Beurla / Read in English Bidh feadhainn a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig gu tric a’ gabhail iongnadh gu bheil an aon fhacal againn airson south agus right. Ach tha e furasta gu leòr a thuigsinn nuair … Continue reading

Posted in Gaelic, NatureScot, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Water on the move

In such a frequently showered and mountainous landscape as Scotland, burns and streams abound, and the Gaelic language has a number of generic words for moving water. Continue reading

Posted in Gaelic, NatureScot, Placenames, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Uisge a’ sìor-ghluasad

Ann an dùthaich a tha cho sìor-uisgeach ri Alba, tha uillt is aibhnichean pailt agus chan eil e na iongnadh gu bheil uiread de dh’fhaclan againn airson a leithid. Continue reading

Posted in Gaelic, NatureScot, Placenames | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment