Cluaidh – Ùrachadh na h-Aibhne / Clyde – A River Recovery

Cluaidh – Ùrachadh na h-Aibhne’, (‘Clyde – a River Recovery’)

Cluaidh – Ùrachadh na h-Aibhne’, (‘Clyde - a River Recovery’)

The concert was opened by SNH Vice-Chairman, Angus Campbell

Cluaidh – Ùrachadh na h-Aibhne’, (‘Clyde – a River Recovery’)

Bookmark the permalink.